Peticija

Šta je nematerijalno kulturno naslijeđe?
“Znanje, umijeće, prenošenje!”
To su kulturološki načini izražavanja, nošeni ljudskim znanjem i umijećem,
prenošeni sa generacije na generaciju!
Očuvanje tradicije je preduslov održivog razvoja jedne zemlje.
Daj i TI svoj doprinos….

 

Podrži projekat
“Sevdalinka u UNESCO”
potpisom peticije.

 

 

Tvoji podaci neće biti dostupni javno i neće se vršiti distribucija istih na bilo koji drugi način.
Cilj peticije je isključivo prikupljanje glasova podrške, kojim će se šira javnost upoznati o ovoj inicijativi.

Sevdalinka
Potpiši peticiju