Dr. Rašid Durić

Emina Ribo
10. December 2019
Dr. sc. Nirha Efendić
13. December 2019

Dr. Rašid Durić

Das Lied Sevdalinka als volksmusikalischer Ausdruck der urbanen Architektur und des schöpferisch-musikalischen Geistes der Völker Bosniens

Zusammenfassung
Das volkstümliche bosnische Lied, das unten den Namen „Sevdalinka“ im ganzen Balkanraum seit etwa einem Jahrhundert ernannt und bekannt wurde, ist ein Akt des musikalisch-melodischen Schaffens, der sich in der ersten Reihe als eine reine Gesangskunst auszeichnet. Das Sevdalinka- Lied ist vor allem ein Gedicht der Verliebten über die Sehnsucht nach Liebe und die unerwiderte Liebe. Sevdalinka ist die Bezeichnung für das städtische Liebesvolkslied, das in ihrer Entstehung und Verbreitung ursprünglich auf das Gebiet Bosniens und Herzegowinas beschränkt war. .Der Terminus “Sevdalinka” kommt aus dem “Sevdah” der aus dem Arabischen stammt und gelangte durch Vermittlung des Persischen und des Türkischen als “sevda” in die bosnische Sprache, wo er “Liebe”, “Liebessehnsucht”, “Liebeskummer”, “Liebestrennung” bedeutet. (Škaljić 1989: 561, 562). Bei ihrem Tonalitätsvergleich mit der anderen Genres der volksmündlichen Tradition, ist das Sevdalinkalied mit dem Tonalitätsreichtum gekenzeichnet. Das durchschnittliche Sevdalinkalied ist nämlich reicher an Tonalität und enthält etwa durchschnittlich fünf bis neun Töne in einem Lied. (Vgl.: Milošević 1964; Karača 2006). Die mehreren Tausenden Sevdalinka-Lieder, die in Bosnien-Herzegowina unter islamisch-religiösem Einfluss entstandenen Melodien geprägt sind und durch den Einfluss dreier Sprachen (des Arabischen, Persischen und Türkischen) gekennzeichnet sind, werden von der Islamisierung Bosnier im 16. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit als Volkslied in der Gesangstradition aller Volksbosnier gepflegt. In diesem Aufsatz wird präsentiert, wie sich die urbane, städtische Architektur während der türkischen Herrschaft, und in der Gesangkultur der islamisierten Bosnier (der Bosniaken) in das Lied Sevdalinka entwickelt hat und heutzutage im Sevdalinkalied widerspiegeln.. . .[…]

(Erschienen in  der Zeitschrift für Musikgeschichte, Heft 20, 2018. Leipzig, Seite 59-77)

Muzikološko i estetičko-poetičko naučno etabliranje sevdalinke i umijeće pjevanja Safeta Isovića i Himze Polovine

Sažetak
U članku sintetiziram muzičke i estetsko-poetičke karakeristike sevdalinke, time znanstveno utemeljenje sevdalinke kao zasebnog i jedinstvenog žanra muzičko-poetskoga folklora. Riječ je o sintezi muzičkopjevnog, notalnog etabliranja sevdalinke koje je začeto notnim zapisima Franje Kuhača i Ludviga Kube, nastavljeno od Bele Bartoka preko Vlade Miloševića i Cvjetka Rihtmana, sve do najnovijih notnih zapisa sevdalinke Omera Pobrića, Muhameda Žera, Vehida Gunića, Šahbaza Jusufovića. (Vidjeti Izabranu literaturu na kraju članka). Na estetičko-poetičkoj razini je teorijsko etabliranje sevdalinke ostvareno u desetak monografija i studija koje su, kao i notni zapisi, takodje objavljivani od kraja 19.og stoljeća do danas. U tom smislu u članku sintetiziram i citiram izabrane tekstove eksperata za sevdalinku – Vlade Miloševića, Tamare Karač Beljak, Muhsina Rizvića, Muniba Maglajlića i Esada Bajtala – koji su bitno doprinijeli znanstvenom etabliranju sevdalinke. Smisao je članka u naučnom fundiranju sevdalinke, u osvještavanju i u osmišljavanju sevdalinke kao umjetničke discipline, vrhunskog žanra bosanske i balkanske folklorno-muzičke tradicije. Umjetnost sevdalinke, njenu multimedijalnost, argumentiram ozaren fascinacijom pjevanja Safeta Isovića i Himze Polovine. Nijedan žanr muzičko-folklorne umjetnosti nije toliko suodredjen, decidiran ljudskim glasom – dušom sevdalinke. Umjetnost ljudskoga glasa je izvor, fundus sevdalinke, njena muzička suština, presudni faktor njena nastanka, tradiranja i o(p)stanka u budućnosti. Da bi se sevdalinka ostvarila, pored ljudskoga glasa – duše sevdalinke, nephodnan je i muzičar kao umjetnik. Sevdalinka se naime kao umjetnost ostvaruje u harmoniji izmedju umijeća pjevanja i umijeća sviranja. Kroz ta dva medjusobno srasla umijeća nastaje muzička magija sevdalinke. Tu muzičku harmoniju u članku argumentiram opisom umjetnosti pjevanja Safeta Isovića i Himze Polovine: u njihovom pjevu ispoljavaju se gotovo sve melopoetske osobenosti sevdalinke. Članak u prvom dijelu citira eksperte o umjetnosti pjevanja sevdalinke (V. Miloševića, T. Karača …), a u drugom dijelu članak ova stajališta eksperata dokazuje kroz opis umijeća pjevanja Safeta Isovića i Himze Polovine. Smisao je članka u argumentiranju sevdalinke kao umjetničke discipline koja se ispoljava u individualnom umijeću pjevanja i sviranja. I slušanja. Uz bitnu konstataciju da se sevdalinka otima riječima opisati: riječi su naime pretanke i preslabe da bi se proosjećala naša fascinacija sevdalinkom. Stoga ovo muzičko sazvučje – zakonitost tonaliteta koja se ispoljava u umjetnosti ljudskoga glasa i u njegovoj harmoniji sa sviranjem u sevdalinci svako ponaosob valja doživjeti. Članak osporava jednostranu recepciju sevdalinke, navodno pjesme teškog derta i karasevdaha – bolne žudnje do samomučenja: tu je riječ o jednom tipu sevdalinke. Sevdalinka je naime pjesma o sevdahu u kojem su nerastavljivo srasli medjuisključiva duboka i snažna osjećanja: žudnja za sevdisanim sa radošću voljenja.
Glavne riječi: etabliranje sevdalinke, umijeće pjevanja Safeta Isovića i Dr. Himze Polovine..[…]
Sevdalinka
Sign petition