Erlangenski rukopis

1.) Tuga za dragom
2.) Proleće
3.) Devojački umor
4.) Smiješno čudo
5.) Momačke muke
6.) Preudaja lepe Asanaginice
7.) Hvalila se žuta dunja na moru
8.) Teška ponuda
9.) Trebeviću, visoka planino!
10.) Rasla jabuka sred Carigrada
11.) Mara Budimkinja i ban Petar
12.) Dunav je Savom oženio
13.) Tekla voda slatina
14.) Ja imadem konja adžamiju
15.) Ban Marijan vraća djevojačke darove
16.) Ženidba komara junaka
17.) Junaštvo Mandušić Vuka
18.) Damnjan Šinović pogubi ljubu
19.) Ja zavoleh dragu nadaleko
20.) Očajanje zbog izgubljene ljubavi
21.) Đurđeva Jerina i despot Stefan
22.) Dilber-Anđelina
23.) Đurđil i vila samovila
24.) Umijana i beg Belilbeg
25.) Ašikovanje ljube Borjenove
26.) Sestra Pletikose Pavla i Grčić Manojlo
27.) Devojka i kaluđer
28.) Kaluđerica čedo rodila
29.) Gaće Mitre Daskalove
30.) Vladika i mlada emirka
31.) Zafali se deli-Mandalina
32.) Ja se popeh uz čardak polako
33.) Uroš si ćercu udaje
34.) Vezak veze devet djevojaka
35.) Koliko se ja zaklinjah i zavjetovah
36.) Prosih djevojku za tri godine
37.) Neutešna ljubav
38.) Razočaranje u ljubavi
39.) Ljubavni jadi
40.) Ćel-Nikola i bela Rada
41.) Moma i slavuj
42.) Falila se faljena djevojka
43.) Došli su nam dobri gosti u dvoru
44.) Ljuba Borjenova
45.) Lepa Ana kosu plela
46.) Lepa Kata Pavla žali
47.) Zlatna sviraljka
48.) Todor si ujnu miluje
49.) Sestra ostaje verna bratu
50.) Miloš Orićanin i vojvoda Janko
51.) Vredna Moma Ugrinica
52.) Tri su druge drugovale
53.) Pod Janok devojka i kralj Milutin
54.) Falila se Ajkuna djevojka
55.) Carević Mujo i Alipašinica
56.) Marica djevojka i Andro Latinin
57.) Tambura Čelebije Muja
58.) Alipašin sin Usein i njegova draga
59.) Zmaj-despot Vuk osvaja Spljet
60.) Devojka užeže Budim očima
61.) Kita Ljubovića pod Sigetom
62.) Momak ide dragoj u djeverstvo
63.) Šandić Jovan pogubi zadarskoga bana
64.) Pogibija arambaše Jovana Dukića i Iva Senjanina
65.) Omer i Merima
66.) Novak i Radivoj
67.) Starina Novak i turski car
68.) Tambur bije Čelebija Mujo
69.) Ja putovah letnji dan do podne
70.) Vojvoda Prijezda i turski car
71.) Nevjera ljube Popović Stojana
72.) Senjani izbavljaju Juru Desančića
73.) Matijaš postaje kralj
74.) Brdarić Mršan, njegov pobratim i Senjske djevojke
75.) Biranje kralja bacanjem krune u oblake
76.) Ženidba Latinina Ercega Stipana
77.) Uhođenje vojske bana Erdelića
78.) Preudaja ljube Todora Pomoravca
79.) Ivan Karlović izbavlja sestru
80.) Arambaša Vuče oslobađa se ropstva
81.) Rako kapetan i Mađari kuruci
82.) Ljuto tuže po L’jevnu djevojke
83.) Kajica Radonja i zmaj-despot Vuk
84.) Ah, djevojko, zelena jagodo
85.) Udovica Kama i sin Usein
86.) Ranjen leži aga Kazun-aga
87.) Marko Kraljević pogubi carevu stražu
88.) Ferat-paša optuži Bišća kapetana
89.) Smrt Daničića Jura
90.) Pogibija Iva kapetana u Moroviću
91.) Kliče vila s Avale planine
92.) Ženidba vojvode Vojina
93.) Kada i siromah rametan
94.) Pogibija Đura Daničića i Šima Latinina
95.) Šeović Alaga i gaće udovice Kame
96.) Gora Romanija proklinje Starinu Novaka
97.) Senjski barjaktar posestrimi mladu Markovicu
98.) Megdan Smiljanić Ilije i Jeličković Muja
99.) Opklada kadundžike mlade i Subašića Muja
100.) Senjski arambaša prepliva Cetinu i dobi devojku
101.) Merima i Meho u kolu pod Bunića gradom
102.) Kletva devojačka
103.) Sinanagić Ibro, Atlagiću Ale i lepa Jauklija
104.) Usein, lepa Ajka i paša
105.) Oranje Kraljevića Marka
106.) Pogibija Senjanin Ivana
107.) Djevojka više Šibenika
108.) Bolan Ibro i Fatima djevojka
109.) Vojvoda Janko ženi oba sina zajedno

110.) Pade Arap pod bijeli Solin
111.) Dvorbu dvore dva Jakšića mlada
112.) Grujica pogubi brata Tatomira ali se i sam ubije
113.) Ivan Senjanin ugrabi iz kola sestru dizdarevu
114.) Zadarski junak Durla Latinin pobedi hvališu Asan-agu
115.) Kraljica otkriva svoga brata u tavnici
116.) Vila javlja san bišćanskom kapetanu
117.) Nevjera ljube Novakovića Gruje
118.) Svađa Mijata arambaše i Vida Žeravice
119.) Vuk Mandušić izbavlja iz ropstva Senjanin Ivana
120.) Mustaj-beg lički izgubi glavu zbog hvalisanja
121.) Zavada braće, ali ih pomiri ljuba starijeg brata
122.) Loženje crkvenih stvari da bi se četa ogrijala
123.) Zadarski ban oslobađa Prlju Radosava da bi izbavio ljubu i sina
124.) Marko Kraljević i Pilip Dragilović
125.) Četu vodi kalauz djevojka
126.) Mlado Ture dobi na prevaru sestru od Janoka bana
127.) Senjski kapetan oslobodi Šimu Bogetića jer istuče Petra Mrkonjića
128.) Junaštvo Murat-arambaše
129.) Nevera sestre
130.) Ljubavni jadi Kuča Ajmanića
131.) Arambaša Jelečković Mujo izdaje Vida Marinčića
132.) Vila zavadila braću
133.) Vojvodi Janku stiže glas da je Sekula ranjen
134.) Sestra vojvode Janka žrtvuje za njega svoga sina
135.) Svađa Senjanin Ivana i uskok Radojice
136.) Jerko Latinin vodi četu preko mora
137.) Šaljive i skaredne poskočice
138.) Poturče Nukica ugrabi sestru Vida Miljkovića
139.) Vernost ljube Kraljevića Marka
140.) Marko Kraljević izbavlja bega Konstantina
141.) Bogdan prodaje ljubu da bi podmirio dugove
142.) Asan-aga poklanja caru dvore i jedinicu za careva sina
143.) Tucak Manojlo beži iz sužanjstva
144.) Čežnja za dragom
145.) Majstor Manojlo, kalfa Danojlo i careva kći
146.) Devojačke tajne
147.) Pošalice
148.) Tuga za dragim
149.) Janković Stojan otima Osman-begovu ljubu
150.) Starina Novak ne hte da obljubi svoju posestrimu
151.) Nevjera ljube Kraljevića Marka
152.) Tuga zbog rastanka
153.) Karlovkinje
154.) Konj budi dragu
155.) Zidanje mosta na Neretvi
156.) Tri hajduka pobediše trideset Senjana
157.) Dijete Sekula gine u vojsci vojvode Janka
158.) Sejmen-baša Ramo uzima ćerku dizdarevu
159.) Prerušena Fatima prevozi s bratom pašu s vojskom
160.) Serdar Ilija otima lijepu Fatimu iz Udbine
161.) Momče Nikola odbeže sa sestrom bega Uzumovića
162.) Bula udovica nastrada zbog svoga sina
163.) Bilušić Ilija pobedi sa četom Turke Klišane
164.) Vojvoda Juriša zadob i bogat plijen
165.) Zašto je ćerka šira nego dulja
166.) San Gradiške djevojke
167.) Turkinja kuša vlaško momče
168.) Dva ajduka na mukama
169.) Pozvan u svatove da bude kum svojoj dragoj
170.) Razgovor dragih ispod višnjice
171.) Tekla voda tekelija
172.) Jauklija Crničić Alage
173.) Mladi bostandžija i gaće kadunine
174.) Ja usadih vitu jelu
175.) Doskočice
176.) Vila uzima od vode harače
177.) Konj crče dvoreći ranjenog gospodara
178.) Vino pije Dojčin Petar
179.) Boj na Grahovu
180.) Draga se rastaje sa glavom svoga verenika
181.) Marko i vila
182.) Djevojka ostaje vjerna svome draganu
183.) Alibegovica i njen dever
184.) Gaće Ajkunine
185.) Devojka pobrati momka
186.) Miklin mlad i gospođa Jerina
187.) Ilija Smiljanić napada Bihać
188.) Ženidba Crnojević Iva
189.) Radonja i Jagoda djevojka
190.) Teški gresi Duke Senkovića
191.) Ljubavni jadi Kuča Ajmanića
192.) Prelijepoj Kati ne treba vjerovati
193.) Bazrđan Mustafa domami Celil-begovicu
194.) Razgovor carevog sluge i devojke
195.) Ljubavne meditacije
196.) O, gospođo, srce moje!
197.) Dvoje su se milovali
198.) Čežnja za ljubavlju
199.) Želja za dragom
200.) Momak pobeže od svoje dragane
201.) Ljubavna čežnja pretvara se u mržnju i osvetu
202.) Drago i nedrago
203.) Lepa devojka i carević
204.) Martoloz Marko umire od devojačkog uroka
205.) Lijepa Jana i mudri Latini
206.) Poruka dragoj nadaleko
207.) Jelen i košuta
208.) Mlado Ture i knez Lazar
209.) Dan vojvoda i njegove vozarice
210.) Car Konstantin hara Svetu Goru
211.) Rastanak
212.) Lepi Jovan konja pase
213.) Ivo i Anica
214.) Nazli-Stojko i njegova dragana
215.) Devojka othranila tri sokola
216.) Lepi Jovo ide sestri u pohode
217.) Lepa Mara i njen ružičnjak

Sevdalinka
Potpiši peticiju