Ljubica Berak: Napiši mi pismo

———————————————————————————————

1. Napiši mi pismo (Enver Šadinlija)
2. Poljubi me za dobro jutro (E. Milić)
3. Oči su te oplakale (E. Milić)
4. Hajde dragi skloni mi se s puta (Narodna)
5. Povedi kolo (E. Milić)
6. Čuvaj našu ljubav (Ljiljana Kabić)
7. Ti si moj (Hilmo Mujić)
8. Iste misli kroz život imamo (Ljiljana Kabić)

———————————————————————————————
Godina: 1984
Izdavač: Sarajevo Disk

Sevdalinka
Potpiši peticiju