Meho Puzić: Gledaj me draga

———————————————————————————————

1. Gledaj me draga, nagledaj me se
2. Šta ću kući tako rano
3. Evo ovu rumen ružu
4. Budila majka Mehmeda
5. Snijeg pade na behar na voće
6. Salko se vija, previja
7. Vihor ružu niz polje tjeraše
8. Srdo moja ne srdi se na me
9. Zvijezda tjera mjeseca
10. Oj djevojko pod brdom
11. Čudna jada od Mostara grada
12. Tužno vjetri gorom viju
13. Lov lovio Muhareme
14. Oj djevojko ašik dušo
15. Teško je ljubit tajno
16. Niz polje idu babo Sejmeni

———————————————————————————————

Godina: 2003
Izdavač: MPJSBIH

Sevdalinka
Potpiši peticiju