Safet Isović: Jahao sam konje

———————————————————————————————

1. Ja sam čovjek od meraka
2. Doživjeću sto godina
3. Prođoh Bosnom kroz gradove (Dragiša Nedović/Rade Jovanović)
4. Jahao sam konje
5. Ja sam lovac od imena
6. Ko se jednom napije vode sa Baš-Čaršije
7. Pokraj kuće male
8. Od Sarajva do Mostara
9. Zarasle su staze moje
10. Divno Sarajevo

———————————————————————————————

 

Godina: 1981
Izdavač: Beograd Disk

Sevdalinka
Potpiši peticiju