Zaim Imamović: Nekad si pod suncem

———————————————————————————————

1. Nekad si pod suncem (Minadir Kafedžić)
2. Ne živi se tristo ljeta (Safet Kafedžić)

———————————————————————————————

 

Godina: 1971
Izdavač: Beograd Disk

Sevdalinka
Potpiši peticiju