Zaim Imamović: Nekada sam sevdisao

———————————————————————————————

1. Nekada sam sevdisao (Zaim Imamović)
2. Kada prođeš pored mene (Zaim Imamović)
3. Kad sam bio mlađan lovac ja
4. Konja kuje Dizdarević Meho

———————————————————————————————

 

Godina: 1964
Izdavač: PGP RTB

Sevdalinka
Potpiši peticiju