Bosanski

Bošnjačka usmena balada u istraživanjima Muniba Maglajlića

Dr. sci. Nirha Efendić

U svom plodnom akademskom životu prof. dr. Munib Maglajlić ostavio je brojne nučno-istraživačke radove, studije, oglede, recenzije i prikaze. Pored nekoliko značajnih zbornika i antologija, priredio je petu svesku Bibliografije radova o narodnoj književnosti koja se pribraja izdavačkim poduhvatima Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a napisao je i pet knjiga koje sažimaju njegovo naučnoistraživačko i akademsko iskustvo. Ipak, ovaj rad predstavit će samo jednu dionicu iz njegova naučnog života: Rad prati Maglajlićevo zanimanje za bošnjačku usmenu baladu od prvih osvrta na knjige i tekstove koji su
akademskoj javnosti predstavili poetičke osobenosti bošnjačke usmene balade pa sve do izlaska knjige pod naslovom Muslimanska narodna balada proistekle iz Maglajlićeva doktorata odbranjenog na Sveučilištu u Zagrebu, a koja sublimira njegovo tragalačko iskustvo za ovim usmenoknjiževnim lirskonarativnim poetskim oblikom.

In memoriam prof. dr. Munibu Maglajliću

Dr. sci. Nirha Efendić

Dana 19. 10. 2015. na Ahiret je preselio prof. dr. Munib Maglajlić. Profesor Maglajlić rođen je 24. marta 1945. godine u Banjoj Luci. U rodnom gradu završio je osnovnu školu, a potom i gimnaziju. Jugoslavenske književnosti i maternji jezik studirao je i završio na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a postdiplomski studij pohađao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i magistrirao, a potom odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom „Književnoteorijsko određenje muslimanske narodne balade“. Tokom svog plodnog naučnoistraživačkog rada napisao je brojne studije, monografije, oglede, prikaze, preglede, crtice, potom priredio značajne antologije te uredio važne knjige, časopise, zbornike i spomenice. Munib Maglajlić potpisuje petu svesku “Bibliografije radova o narodnoj književnosti” u izdanju Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a napisao je i objavio pet zasebnih knjiga koje sažimaju njegovo naučnoistraživačko i akademsko iskustvo. Profesor Maglajlić bio je, nadasve, angažirani član akademske zajednice sve do posljednjih dana života.
Sevdalinka
Potpiši peticiju