Jozo Penava

Jozo Penava, rođen 26. maja 1909 u Paležu kod Kiseljaka, je bio muzički producent, kompozitor, aranžer, vokalni i instrumentalni interpretator.
Mnogo je pridonio kvalitetnoj narodnoj pjesmi, posebno sevdalinci i takozvanim „novokomponiranim narodnim pjesmama“, koje je radio na elementima folklornog naslijeđa srednjeg Balkana.
Nesumnjivo je jedan od najznačajnijih i najproduktivnijih bosanskohercegovačkih stvaratelja.
Kao mladić učio je za pekara, no strast prema muzici bila je jača. Nakon što je odslužio vojsku u Somboru 1939. godine nastale su njegove prve pjesme: “Sa prozora” i “U baštici, kraj bijele ružice”. Upisao je muzičku školu.
Jedan je od osnivača „Radio Sarajeva“ nakon drugog svjetskog rata. Penava je vodio Tamburaški orkestar Radio Sarajeva više od dvadeset godina.

Neki od najvećih pjevača narodne muzike svih vremena pjevali su Penavine pjesme, među kojima su:
Safet Isović, Zaim Imamović, Nada Mamula, Nedžad Salković, Vida Pavlović, Silvana Armenulić, Meho Puzić, Beba Selimović, Nedjeljko Bilkić, Zehra Deović, Himzo Polovina, Zora Dubljević i mnogi drugi, kojima je bio i korepetitor. Jozo Penava bio je i muzički pedagog. U svojoj pedesetogišnjoj kompozitorskoj karijeri napisao je oko 300 pjesama. Ostavio je impozantan broj instrumentalnih kompozicija i kola. Opjevao je Sarajevo sa svih strana, pjevao je o cijeloj Bosni i Hercegovini, o njenim rijekama, šumama, izvorima, običajima.
Prva pjesma za Safeta Isovića bila je Penavina „Sjetuje me majka“. Penava je autor je legendarne “Bosno moja poharana”, koju je napisao 1946. godine. Safet Isović joj je 1994. dopisao četvrtu strofu a pjesma je postala još popularnija nego kad je napisana.

Dobitnik je najviših državnih i umjetničkih priznanja: Estradna nagrada BiH, tri Zlatne spomen-plakete RTS-a, Orden rada sa srebrenim vjencem, Spomen diploma za stvaralački i aktivni rad koju dodjeljuje udruženje skladatelja SRBiH, Orden rada za zlatnim vjencem, Estradna nagrada Jugoslavije, Spomen plaketa grada Sarajeva i dr.

Umro je 17. januara 1987 godine u Sarajevu.

Poznate Penavine pjesme su:

„Sjetuje me majka“
„Cvati ružo moja“
“Sarajevo, behara ti tvoga”
“Gledala sam sa prozora”
“Na mezaru majka plače i nišane ljubi”
“Pokraj kuće male”
“Sarajčice hajdemo”
“Pjesma Kiseljaku”
“Ismihana dušo moja”
“Mene moja zaklinjala majka”

Sevdalinka
Potpiši peticiju