Hašim Muharemović: Na livadi na serdžadi

———————————————————————————————

1. Vojnički rastanak
2. Đaurko mila (Osman Đikić)
3. Djetelina polegla
4. Srebrnika nema do Travnika
5. Mlad Osmane na kuli sjeđaše
6. Na livadi na serdžadi
7. Tri Rahićke
8. Srebrničko kolo (Hašim Muharemović)
9. Pričala mi kona tvoja
10. Pod Tuzlom se zeleni meraja
11. Vjerna ljuba (Hašim Muharemović)
12. Sunce jarko
13. Dvi’ planine viš’ Travnika grada
14. Nema sela kao Puračića

———————————————————————————————
Godina: 1978
Izdavač: Jugoton

Sevdalinka
Potpiši peticiju