Zekerijah Đezić: Među nama svršeno je sve

———————————————————————————————

1. Među nama svršeno je sve (Safet Kafedžić)
2. Ružo moja (Zekerijah Đezić)
3. Rasplest’ ću ti ruse kose (Zekerijah Đezić)
4. Da ja imam ata svog (Safet Kafedžić)

———————————————————————————————

Godina: 1968
Izdavač: Beograd Disk

Sevdalinka
Potpiši peticiju