Zanin Berbić

Zanin Berbić je etnomuzikolog i interpretator bosanske gradske pjesme sevdalinke.
Rođen je 1996. godine u Gradačcu.
Osnovnu školu završio je u Modriči, Srednju muzičku školu u Zenici, a 2019. godine diplomirao je na
Muzičkoj akademiji u Sarajevu na odsjeku za muzikologiju i etnomuzikologiju.

Pjevanjem se bavi od 2003. godine te je do danas imao mnoštvo nastupa kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inostranstvu.
Uz pjevanje, svira i nekoliko muzičkih instrumenata među kojima se posebno ističe saz.
Repertoar mu je veoma bogat i sačinjen pretežno od rijetko pjevanih, skoro zaboravljenih pjesama.

Nastupao je sa brojnim istaknutim izvođačima narodne muzike Eminom Zečaj, Bebom Selimović, Zehrom Deović,
Zorom Dubljević, Muhamedom Mujkanovićem, Omerom Pobrićem. Do danas održao je više solističkih koncerata,
a načinio je preko 200 snimaka pretežno rijetko pjevanih pjesama.
Neki od tih snimaka pohranjeni su i u Arhiv BHRT-a.

Član je Muzikološkog društva Federacije Bosne i Hercegovine te Udruženja za tradicionalnu muziku – ICTM Nacionalni komitet u Bosni i Hercegovini.

Trenutno pohađa master studij na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

 

POSJETI ZANINA

Sevdalinka
Potpiši peticiju